Splošni pogoji poslovanja

 1. Naročilo

Kupoprodajna pogodba, na podlagi katere se prodaja blago s strani prodajalca kupcu, nastane na podlagi zavezujoče potrditve naročila. Potrditev po elektronski pošti ali telefonu se šteje za zavezujočo, realizirana po predhodnem pošiljanju elektronskega naročila (potrditev prejema naročila v sistem ni zavezujoča). Kontakt, potreben za potrditev naročila, bo običajno naredil prodajalec, potem ko preveri razpoložljivost in datum dobave zahtevanega blaga. Naročilo (ali njegov del), ki ga potrdi prodajalec, velja za zavezujoče za obe strani, če niso kršeni pogoji, dogovorjeni v času potrditve. Za glavne pogoje se štejejo vsebina naročila (natančna navedba blaga in njegova količina), cena blaga in prevoza, način in datum dostave.

 1. Storno naročila

 Storno naročila s strani kupca

Kupec ima pravico kadar koli odpovedati naročilo brez obrazložitve pred njegovo zavezujočo potrditvijo. Po zavezujoči potrditvi naročila le, če prodajalec ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev dostave. V primeru preklica potrjenega naročila je kupec dolžan prodajalcu povrniti škodo, povzročeno s tem dejanjem. Prodajalec bo uveljavljal pravico do odškodnine predvsem v primeru nakupa blaga "po naročilu", ki ga je bilo treba pridobiti na zahtevo kupca ali če so v zvezi z zavarovanjem blaga že nastali dokazljivi stroški. Strošek odpovedi lahko znaša do 50% ukupne cene blaga. Če je kupec del ali celotno kupnino že plačal, se ta znesek nakaže na njegov račun v 14 koledarskih dneh.

Preklic naročila s strani prodajalca

Prodajalec si pridržuje pravico do preklica naročila ali njegovega dela v naslednjih primerih: * naročila ni bilo mogoče potrditi na zavezujoč način (napačna telefonska številka, ni na voljo, se ne odziva na e-pošto itd.) * blago ni več proizvedeno, ali ga več ni mogoče dostaviti. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe cen, če se je cena dobavitelja blaga bistveno spremenila, zaradi višje sile ali v primeru nične cene blaga. V primeru, da pride do te situacije, prodajalec se dogovori s kupcem o nadaljnjih ukrepih. Če je kupec del ali celotno kupnino že plačal, se ta znesek nakaže na njegov račun v 14 koledarskih dneh.

 1. Odstop od kupoprodajne pogodbe sklenjene na daljavo

Kupec lahko odstopi od kupoprodajne pogodbe sklenjene na daljavo brez navedbe razloga v 14 dneh po prevzemu blaga v skladu s Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 ") oz. od datuma sklenitve pogodbe o opravljanju storitve ali pogodbe o zagotavljanju elektronskih vsebin, ki niso dostavljene na oprijemljivem nosilcu podatkov, če je prodajalec izpolnil informacijske obveznosti v skladu s Zakonom o varstvu potrošnikov pri prodaji na daljavo. Po odstopu od pogodbe v 14 dneh mora kupec blago vrniti brez znakov uporabe ali obrabe in brez napak. V tem obdobju ima kupec pravico razpakirati in preizkusiti blago na način, podoben običajnemu nakupu v klasični trgovini, v obsegu, ki je potreben za določitev narave, lastnosti in funkcionalnosti blaga, kot so mere, vizualni elementi, tehnični parametri izdelka. Kupec mora v času odstopnega roka blago skrbno obdelati in pregledati.

Odstop kupca od kupoprodajne pogodbe: Kupec, ki blaga ne kupuje kot svojih poslovnih dejavnosti, ima pravico do odstopa od pogodbe v roku 14 delovnih dni od prejema blaga v skladu z veljavno zakonodajo.

Postopek v primeru odstopa od pogodbe: Ker je v primeru odstopa pogodba odpovedana od začetka, dobavitelj vrne ali zamenja kupcu in kupec dobavitelju vse medsebojno sprejete izvedbe.

Kupec lahko odstopi tako, da dobavitelja o tem obvesti na elektronski naslov info@rajzaigrace.si ali pisno v dobaviteljevih prostorih.

Ob odstopa je treba navesti številko naročila, spremenljivi simbol, datum nakupa, predložiti originalno dokazilo o nakupu blaga in navesti številko računa, na katere bo vrnjeno plačilo.

Neuporabljeno blago v originalni embalaži dostavite na naš naslov Raj Toys  s.r.o. - Rajhraciek.sk, Diaľničná cesta 22C, 90301 Senec, Slovaška.

Če blago pošljete nazaj na naš naslov, morate za vračilo plačila vključiti originalno potrdilo o nakupu in IBAN za povrnitev plačila.

Če je kupec blago že prejel in, ga bo poslal nazaj v obratovanje dobavitelja, kjer bo dobavitelj brez nepotrebnega odlašanja ocenil stanje vrnjenega blaga. Če se blago dobavitelju vrne v stanju, ki ni v nepoškodovanem stanju in embalaži, je kupec dolžan dobavitelju povrniti predvsem stroške, povezane z obnovo blaga v prvotno stanje in škodo na blagu (nepopolna vsebina, poškodovana embalaža, obrabljeno ali onesnaženo blago itd.).

V primeru odstopa je dobavitelj dolžan kupcu vrniti kupnino ali njen že plačani del.

Prodajalec bo vrnil plačilo na račun najkasneje v 14 dneh od izdaje odobritve.

Prosimo, da blago pošljete priporočeno in zavarovano, saj ne odgovarjamo za izgubo na poti do nas. Blago ne pošiljajte po povzetju.

 1. Pogoji dostave

Dobave predmeta izvedbe (naročeno blago) bodo dostavljene v najkrajšem možnem času, od zavezujoče potrditve naročila, v izjemnih primerih je lahko dobavni rok daljši, po dogovoru s kupcem.

Mesto prevzema se določi na podlagi naročila kupca. Dostava predmeta izvedbe na določeno mesto se šteje za izpolnitev dobave. Dostava ne vključuje namestitve predmeta izvedbe. Dostavo na ciljni naslov zagotovi prodajalec. Pošiljka z blagom vedno vsebuje davčno listino.

V primeru brezosebnega prevzema blaga (kurir, špedicija, pošta ...) se za datum prodaje blaga šteje datum prejema pošiljke.

Ponujamo dostavo blaga po celotni Republiki Sloveniji. Stroške prevoza blaga ločimo po izbrani metodi. Določen način dostave lahko izberete v odstavku Naročilo.

 1. Odgovornost za napake na izdelku in garancija

Kupec je dolžan blago pregledati takoj po prevzemu. Če se ugotovi mehanska poškodba embalaže izdelka, je kupec dolžan preveriti stanje blaga in v primeru poškodbe v prisotnosti prevoznika narediti evidenco škode. Blago je zavarovano v primeru naročila od 5 € z DDV. Na podlagi izdelanega zapisa bo kupcu po zaključku škodnega dogodka pri prevozniku zagotovljen razumen popust ali dobavljen nov izdelek (v primeru zavarovanja po prejšnjem stavku).

Reklamacije mehanske poškodbe izdelka, ki niso bile očitne ob prevzemu pošiljke, je treba vložiti takoj po prejemu pošiljke. Kasnejših reklamacij za mehanske poškodbe izdelka ni mogoče sprejeti.

Kupec je dolžan ob prevzemu izdelka (osebnega in neosebnega) preveriti popolnost paketa. Ob dostavi po kurirju mora kupec na mestu napisati reklamacijsko poročilo o nepopolnosti embalaže.

Garancija ne zajema običajne obrabe izdelka (ali njegovih delov), ki je posledica uporabe. Zato krajše življenjske dobe izdelka ni mogoče šteti za napako in je ni mogoče reklamirati.

Civilni zakonik določa, da se kupec lahko reklamira napake, ki se pojavijo na potrošniškem blagu, v štiriindvajsetih mesecih od nakupa izdelka. Ta odstavek pa ne velja za življenjsko dobo baterij in akumulatorjev. Zmanjšanje kapacitete ni napaka, temveč naravna lastnost baterije. Ker pride do obrabe med normalno uporabo blaga, lahko garancijo sprejemamo le, če je baterija poškodovana. Življenjska doba baterije je najpogosteje povezana s številom polnilnih ciklov, pa tudi z načinom polnjenja, praznjenja in shranjevanja. Zato se uporablja običajna življenjska doba 6 mesecev. Toda to je življenjska doba baterije in ne njeno garancijsko obdobje! Garancijskega roka ni mogoče zamenjati z življenjsko dobo izdelka! Baterij ne smete dolgo hraniti izpraznjenih.

Garancijski rok za vse osebe, ki uporabljajo izdelek za namene poslovanja ali trgovine z izdelkom, v civilnem zakoniku ni določen in ga določi uvoznik ali proizvajalec.

V primeru navzkrižja med blagom in pogodbo je potrošnik upravičen do odškodnine, in sicer:

- brezplačno vračilo potrošniškega blaga v stanje, ki ustreza pogodbi s popravilom

- razumno znižanje nabavne cene

- nadomestna dostava blaga

- odstop od pogodbe

Najprej lahko potrošnik od prodajalca zahteva brezplačno popravilo ali brezplačno zamenjavo potrošniškega blaga. Kupec ima pravico do zamenjave blaga le, če zaradi narave napake to ni nesorazmerno. Pooblaščeni servisni center proizvajalca se odloči, ali je napaka sorazmerna v obliki pisne ocene te napake. Na podlagi te odločitve bo nadaljeval v skladu z zakonom.

Pravice do odgovornosti za napako veljajo za prodajalca, pri katerem je bil predmet kupljen. Če je za popravilo imenovana druga oseba (npr. Pooblaščeni servis), mora prodajalec reklamacijo sprejeti. Prodajalec je dolžan reklamacijo sprejeti, nato pa jo poslati pooblaščenemu centru. Prodajalec bo o pritožbi odločil takoj, v zapletenih primerih na podlagi izjave pooblaščenega servisa. Čas, potreben za strokovno oceno napake, ni vključen v to obdobje.

 1. Zaščita osebnih podatkov

Spoštujemo vašo zasebnost. Da vam lahko ponudimo dragocene storitve, moramo poznati nekatere vaše osebne podatke. Te podatke varujemo pred zlorabo in zagotavljamo, da vaših kontaktnih podatkov in podrobnosti o vaših nakupih nikoli ne bomo posredovali tretji osebi.

Z uporabo te spletne trgovine se strinjate z zbiranjem in uporabo informacij o vas in vaših nakupih pod zgoraj navedenimi pogoji. Z registracijo kot kupec, prijavitelj novic, udeleženec ankete in drugih oblikov registracije se samodejno strinjate, da ste lahko o novostih v naši spletni trgovini obveščeni po elektronski pošti ali telefonu. Če teh informacij ne želite več prejemati, jih lahko kadar koli prekinete po postopku, ki je naveden v vsakem sporočilu, ki ga dobijete.

Naša spletna trgovina si pridržuje pravico do odstopa od varnostne garancije v primeru napada strežnika s strani neznanega storilca (heckerja). Samo v tem primeru ne veljajo zgoraj navedena pravila za obdelavo podatkov.

 1. Postopek reklamacije

  Če je bila v blagu najdena napaka, sledite spodaj navedenih točk.
 • Kupec je dolžan reklamirano blago dostaviti na sedež prodajalca (Raj Toys s.r.o. - Rajhraciek.sk, Diaľničná cesta 22C, 90301 Senec, Slovaška) osebno, s priporočeno pošto ali s kurirsko službo.
 • Paket mora biti pravilno zapakiran in mora vsebovati: reklamirano blago z dodatki, dokazilo o nakupu (račun ali račun s blagajno), opis napake in kontaktne podatke kupca - naslov za vrnitev, telefonsko številko, e-poštni naslov in IBAN bančnega računa v primeru odobritve.
 • Reklamirano blago mora biti dostavljeno brez umazanije!
 • Stroške prevoza reklamiranega blaga od kupca do prodajalca plača kupec.
 • Povratni prevoz po rešitvi upravičene reklamacije plača prodajalec.
 • Prodajalec mora reklamacijo (pozitivno ali negativno) obravnavati najpozneje v zakonskem roku 30 dni. Če je to obdobje prekoračeno, je kupec upravičen do povračila zneska nakupa.
 • Prodajalec reklamacijo oceni na podlagi navodil proizvajalca blaga.
 • Prodajalec lahko blago pošlje v oceno proizvajalcu ali v strokovno oceno.
 • V primeru priznanja reklamacije bo prodajalec kupcu dostavil novo ali popravljeno blago in kupec ne bo plačal stroškov pošiljanja.
 • Reklamiranega blaga ne pošiljajte po povzetju,